TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

Hội nghị Viên chức - Người lao động năm học 2023 - 2024

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Sáng ngày 31/10/2023 trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2023 - 2024...

Ngày: 01/11/2023