TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn
 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Công đoàn cơ sở trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là Công Đoàn trực thuộc Công đoàn Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn cơ sở trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của các đoàn viên Công đoàn nhà trường.

Ban Chấp Hành CĐCS Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

  1. Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Chủ tịch
  2. Đồng chí Ngô Việt Hùng - Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga - UV. Ban chấp hành
  4. Đồng chí Nguyễn Văn Bừng - UV. Ban chấp hành
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Nếp - UV. Ban chấp hành
  6. Đồng chí Nguyễn Thị Thái Hằng - UV. Ban chấp hành
  7. Đồng chí Trần Thị Hải - UV. Ban chấp hành

* Ủy ban kiểm tra, chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

  1. Đồng chí Nguyễn Văn Bừng - Chủ nhiệm UBKT CĐCS
  2. Đồng chí Lâm Chí Trung - Ủy viên UBKT CĐCS
  3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - Ủy viên UBKT CĐCS