TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

LỄ BẢO VỆ TỐT NGHIỆP THẠC SĨ MỸ THUẬT - Chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình

Ngày 26 và 27/12/2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ  bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật cho các học viên chuyên ngành Lý luận - Lịch sử mỹ thuật và Mỹ thuật tạo hình tại lầu 8 Nhà học thực hành

Ngày: 27/12/2023

Triển lãm Mỹ thuật giao lưu giữa hai trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Sáng ngày 21/12/2023, tại Art Space - trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm Mỹ thuật giao lưu giữa hai trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM và trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam...

Ngày: 21/12/2023