TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Ngày 28/11//2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường...

Ngày: 28/11/2023

Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2023-2024

Ngày 23/11/2023, Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2023 - 2024 tại lầu 7 Tòa nhà Lý thuyết.

Ngày: 24/11/2023

Lễ khai giảng Lớp Cao học - khóa 26

Sáng ngày 23/11/2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ khai giảng lớp Cao học cho các học viên khóa 26 tại phòng họp lầu 3 Tòa nhà hiệu bộ...

 

Ngày: 23/11/2023