TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 03/06/2024 TT-TTTV

THÔNG BÁO về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - năm 2024

Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 4 - Việt Nam 2024 là dịp để hoạ sĩ Việt Nam và hoạ sĩ các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, giới thiệu những thành tựu mới trong sáng tác nghệ thuật đồ họa ở khu vực; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người mỗi nước trong cộng đồng chung đoàn kết và năng động. Đây là hoạt động nghệ thuật nhằm tăng cường hiểu biết, đoàn kết ASEAN đồng thời là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng ngoạn những tác phẩm đồ họa chọn lọc của các hoạ sĩ đương đại ASEAN, chi tiết văn bản đính kèm.

Các bài viết khác