TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 24/04/2024 TT-TTTV

Thông báo chuyên đề tự nghiên cứu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024

THÔNG BÁO

Chuyên đề tự nghiên cứu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”

Năm học 2023 – 2024

 

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-ĐHMTHCM ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức học lại “Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024;

Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác sinh viên thông báo chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu như sau:

  1. Các chuyên đề 

- Tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

- Học tập là làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;

- Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ;

- Hỗ trợ khởi nghiệp

LINK TẢI CÁC CHUYỀN ĐỀ...

  1. Thời gian tải tài liệu và tự nghiên cứu: Từ ngày 24/4/2024 đến hết ngày 27/4/2024 (Thứ Bảy)

Sau khi kết thúc thời gian tự học tập và nghiên cứu, sinh viên làm bài thu hoạch theo quy định.

LINK TẢI CÁC CHUYỀN ĐỀ...

  1. Câu hỏi làm bài thu hoạch:
  • Dành cho sinh viên từ năm 1 đến năm 3 khoa MTUD, Khoa LL&SPMT; sinh viên từ năm 1 đến năm 4 khoa MTTH

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết vai trò của bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với hoạt động của bản thân.

Câu 2. Anh/chị hãy cho biết lợi ích của việc đọc sách.

  • Dành cho sinh viên năm cuối

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết vai trò của bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với hoạt động của bản thân.

Câu 2. Theo anh/chị khởi nghiệp là gì? Vai trò của cơ sở đào tạo trong giai đoạn khởi nghiệp?

  1. Thời gian nộp bài thu hoạch:

- Từ ngày 28/4/2024 đến hết ngày 06/5/2024 (Thứ Hai)

 LINK TẢI CÁC CHUYỀN ĐỀ...

- Hình thức nộp bài:

+ Sinh viên đính kèm file và gửi qua email hoatdong.phongtrao@hcmufa.edu.vn

+ Tiêu đề email ghi rõ: HLSHCD-MSSV-Họ tên sinh viên-Lớp

- Quy cách bài thu hoạch:

+ Font chữ Time New Roman – Cỡ chữ 14

+ Trang bìa ghi rõ: Bài thu hoạch “Tuần lễ Sinh hoạt Công dân - sinh viên,  Năm học 2023 – 2024” – Họ tên sinh viên – MSSV – Lớp/Khoa.

  • Lưu ý:
  • Những sinh viên nộp bài thu hoạch sau thời gian trên sẽ không được công nhận
  • Đây là một trong những tiêu chí chấm điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2023 – 2024.

 LINK TẢI CÁC CHUYỀN ĐỀ...

Bộ phận Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách biết và thực hiện.

 

Các bài viết khác