TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/03/2024 TT-TTTV

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Hồ Thị Thanh Nhàn, bảo vệ ngày 28/11/2023

Toàn văn luận án tiến sĩ của NCS Hồ Thị Thanh Nhàn
Ngày bảo vệ 28/11/2023

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Các bài viết khác