TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 04/12/2023 TT-TTTV

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ Học kỳ 1- năm học 2023-2024

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên có tên theo danh sách kèm theo đã vi phạm quy định học vụ của nhà trường năm học 2023-2024.

Danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ Học kỳ 1- năm học 2023-2024

Sinh viên có tên trong danh sách nêu trên nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế để kiểm tra lại thông tin, thời gian từ ngày 29/11/2023 đến hết ngày 14/12/2023. Sau thời gian nêu trên nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học theo đúng Quy chế Học vụ.

 

Các bài viết khác