TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 06/12/2023 TT-TTTV

Thông báo dự kiến danh sách sinh viên được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm học 2023 – 2024

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên năm học 2022 – 2023. Bộ phận Công tác sinh viên – Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác sinh viên thông báo Danh sách dự kiến sinh viên hình thức đào tạo Vừa làm vừa học được xét cấp Học bổng khuyến khích học tập năm học 2023 – 2024.

Mọi thắc mắc sinh viên gửi ý kiến theo đường link https://forms.gle/m5TXjbJw6JwNzd2Q9 để được giải đáp.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2023 (Thứ 3)

Sau thời gian trên, Bộ phận Công tác sinh viên sẽ tổng hợp ý kiến và phản hồi qua email của sinh viên (nếu có) và trình Hội đồng xét Học bổng để ra quyết định chính thức.

                                                           

Các bài viết khác