TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 06/12/2023 TT-TTTV

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1 có nhu cầu đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ để công nhận tốt nghiệp) được tổ chức tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

  • Thời gian đăng ký học: Từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023.

       * Sinh viên đăng ký học khi chuyển tiền đóng học phí vui lòng ghi như sau: Họ Và Tên sinh viên + Học B1 + 10_2023

  • Thời gian bổ túc kiến thức: Bắt đầu từ 30/10/2023 đến 21/12/2023.

 

  • Thời gian đăng ký thi: Từ 16/10/2023 đến hết ngày 07/12/2023

     * Sinh viên đăng ký thi khi chuyển tiền đóng lệ phí thi vui lòng ghi như sau: Họ Và Tên sinh viên + Thi B1 + 12_2023

  • Ngày thi lấy chứng nhận tương đương B1: 24/12/2023

 

  • Thời lượng: 75 tiết
  • Giáo trình: Pet Book 7
  • Giờ học: Từ 17g30 đến 20g30

 

  • Thời gian học cụ thể như sau:

- Lớp tối Hai, Tư, Sáu: học từ 30/10/2023 đến ngày 20/12/2023

- Lớp tối Ba, Năm, Bảy: học từ 31/10/2023 đến ngày 21/12/2023

*.  Học phí bổ túc kiến thức: 2.420.000 VNĐ/ sinh viên (đã bao gồm tài liệu)

*.  Lệ phí thi và cấp chứng nhận: 940.000 VND/ sinh viên

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng theo thông báo đính kèm:  Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1 vui lòng thực hiện đăng ký theo Form trực tuyến https://forms.gle/PQmM1iPWp4zYVZkS8  

Hoặc quét Qcode để đăng ký 

 

Các bài viết khác