TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 16/05/2023 TT-TTTV

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐI ĐÀO TẠO DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2023

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐI ĐÀO TẠO DÀI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2023:
Thực hiện theo công văn Số 1401/BVHTTDL-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2023 v/v tuyển sinh đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ĐH Mỹ thuật TPHCM thông báo kế hoạch cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự tuyển: Giảng viên cơ hữu của nhà trường.
2. Tổng chỉ tiêu đào tạo: 34 chỉ tiêu dành cho các lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu Điện ảnh, Mỹ thuật, Múa, Xiếc, Văn hóa. Trong đó, chỉ tiêu theo trình độ đào tạo như sau: Trung cấp: 07 chỉ tiêu; Đại học: 17 chỉ tiêu; Thạc sĩ: 07 chỉ tiêu; Tiến sĩ: 03 chỉ tiêu.
3. Các chi tiết về quy định Hồ sơ, Tiêu chuẩn dự tuyển, Quyền và Nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo và một số nội dung khác liên quan... vui lòng xem công văn Số 1401/BVHTTDL-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2023 (tại đây).
Quý thầy cô có nhu cầu đăng ký dự tuyển, vui lòng nộp hồ sơ dự tuyển (cấp cơ sở) theo đúng quy định về cho phòng Đào tạo, QLKH & HTQT trước ngày 01/6/2023.

Các bài viết khác