TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 30/04/2023 TT-TTTV

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023

Căn cứ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  năm 2023. Cụ thể như sau.

- Thời gian nộp đơn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến ngày 26/05/2023

- Thời gian thi tuyển sinh: Năm 2023 Nhà trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 trong khoảng thời gian từ ngày 19/9/2023 đến 22/9/2023 cho các thí sinh thi vào các ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Mỹ thuật tạo hình, Mỹ thuật ứng dụng. Cụ thể như sau:


Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

+ Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 file *.PDF

+ Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 file *.DOC

Các bài viết khác