TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Thông báo xét tuyển đào tạo Tiến sĩ năm 2024

Ngày: 15/03/2024 Giờ: Địa chỉ:

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành:

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật         Mã số: 9210101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 05

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 01/6/2024

Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 8 năm 2024

Thời gian công bố kết quả: Tháng 9 năm 2024

Thời gian nhập học: Tháng 10 năm 2024

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT (Bộ phận Sau Đại học - Lầu 4), Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh       

Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo xét tuyển đính kèm.

Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

Phụ lục 1 - Phiếu Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2024

Phụ lục 2 - Sơ yếu lý lịch

Phụ lục 3 - Lý lịch khoa học

Phụ lục 4 - Đề cương nghiên cứu

Phụ lục 5 - Thư giới thiệu

Các sự kiện khác