TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

Ngày: 26/03/2024 Giờ: Địa chỉ:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

Căn cứ theo Thông tư số 23/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/8/2021, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ  năm 2024.

- Thời gian nộp đơn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/05/2024

- Thông tin chi tiết xin xem thông báo tuyển sinh đính kèm.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

+ Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024 file

+ Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024 file

Các sự kiện khác