TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1-2024

Ngày: 01/04/2024 Giờ: Địa chỉ:

Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên các lớp Đại học từ năm thứ 4 trở lên, sinh viên đã bảo vệ Tốt nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ Tiếng Anh B1 có nhu cầu đăng ký lớp bổ sung kiến thức và thi lấy chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ để công nhận tốt nghiệp) được tổ chức tại trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

  • Thời gian đăng ký học: Từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 20/04/2024.

       * Sinh viên đăng ký học khi chuyển tiền đóng học phí vui lòng ghi như sau: Họ Và Tên sinh viên + Học B1 + 03_2024

  • Thời gian bổ túc kiến thức: Bắt đầu từ 22/04/2024 đến 05/06/2024.

 

  • Thời gian đăng ký thi: Từ  13/05/2024 đến hết ngày 25/05/2024

     * Sinh viên đăng ký thi khi chuyển tiền đóng lệ phí thi vui lòng ghi như sau: Họ Và Tên sinh viên + Thi B1 + 04_2024

  • Ngày thi lấy chứng nhận tương đương B1: 23/06/2024

 

  • Thời lượng: 75 tiết
  • Giáo trình: Pet Book 7
  • Giờ học: Từ 17g30 đến 20g30

 

  • Thời gian học cụ thể như sau:

- Lớp tối Hai, Tư, Sáu: học từ 22/04/2024 đến ngày 05/06/2024

- Lớp tối Ba, Năm, Bảy: học từ 23/04/2024 đến ngày 08/06/2024

*.  Học phí bổ túc kiến thức: 2.420.000 VNĐ/ sinh viên (đã bao gồm tài liệu)

*.  Lệ phí thi và cấp chứng nhận: 940.000 VND/ sinh viên

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng theo thông báo đính kèm:  Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lớp bổ túc kiến thức Tiếng Anh - Trình độ tương đương B1 hoặc đăng ký thi vui lòng thực hiện đăng ký theo Form trực tuyến https://forms.gle/UtCJE6cftVb7rECU8  

Hoặc quét Qcode để đăng ký 

 

Các sự kiện khác