TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Kết quả điểm thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Nội bộ)-Ngày thi 24/12/2023

Ngày: 22/01/2024 Giờ: Địa chỉ:

Kết quả điểm thi, kỳ thi cấp chứng nhận Tiếng Anh - trình độ tương đương B1 (Nội bộ)

Ngày thi: 24/12/2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem Thông báo đính kèm.  

 

https://drive.google.com/file/d/1027aWqN3d4lzMpgyAmlF_ir2BlNeGTAl/view?usp=sharing

Sinh viên có nhu cầu xin phúc khảo vui lòng tải và điền thông tin vào mẫu đơn đính kèm và nộp tại Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Thời gian nộp: Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 03/02/2024

Lê phí phúc khảo: 200.000đ/ Kỷ năng

Mẫu đơn phúc khảo: https://docs.google.com/document/d/1THNm6silGLvHl4A4Ec7S1c72wjJ5jQ3g/edit?usp=sharing&ouid=111742604817506755720&rtpof=true&sd=true

Các sự kiện khác