TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật khóa VI năm 2022-2023

Ngày: 21/07/2023 Giờ: Địa chỉ:

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển chọn tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật năm 2023
Thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm.

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực mỹ thuật khóa VI năm 2022-2023

Các sự kiện khác