TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

SỰ KIỆN - TRIỂN LÃM

DANH SÁCH VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI - KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Ngày: 01/07/2023 Giờ: Địa chỉ:

I- LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

 

 

 

 

 

II- SƠ ĐỒ KHU VỰC THI

 

III- SƠ ĐỒ PHÒNG THI


III- DANH SÁCH PHÒNG THI

Danh sách chi tiết thí sinh vui lòng xem link đính kèm

 

Các sự kiện khác